Obaveštenje o licitaciji tezgi na pijaci

I

1.Licitacija za izdavanje na korišćenje pijačnih tezgi na otvorenom  održaće se

 19. decembra (subota) 2020. godine sa početkom u 10,00 časova.

2.Licitacija za izdavanje na korišćenje pijačnih tezgi u zapadnoj hali održaće se                 22. decembra (utorak) 2020. godine sa početkom u 10,00 časova.

II

Tezge se licitiraju po grupama povezanih tezgi, stim da ukoliko nema zainteresovanih za sve 4 tezge, licitira se za 3, pa za 2 i na kraju za 1 tezgu u povezanoj grupi.

Lice koje ponudi najveći novčani iznos stiče pravo da sa JP «Tržnicom» zaključi ugovor o korišćenju pijačne tezge i prostora za 2021. godinu.

III

Početna licitaciona cena za rezervaciju pijačne tezge odnosno pijačnog prodajnog prostora  iznosi:

-Za  tezge na otvorenom 3.958,00 dinara.

-Za kamionska mesta i tezge 6.338,00 dinara.

-Za tezge u hali 6.338,00 dinara.

-Za zanatlijske tezge na otvorenom 5.884,00 dinara.

Ukoliko se u postupku licitacije od strane učesnika ponudi duplo veći iznos od početne licitacione cene, licitacija se prekida i učesnik upućuje da ponuđeni iznos uplati u korist naznačenog tekućeg računa JP «Tržnice». Prekinuti postupak licitacije će se nastaviti nakon pruženog dokaza da je ponuđeni iznos uplaćen.

IV

Lica koja imaju ranija dugovanja i nisu izmirili obaveze prema JP «Tržnici» za celu 2020. godinu, nemaju pravo učestvovati na licitaciji.

V

Učesnici licitacije moraju poneti sa sobom ličnu kartu, fotokopiju REŠENJA o upisu u Registar privrednih subjekata ili fotokopiju REŠENJA o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava i  POTVRDU o posedovanju baždarene vage.

 KO NE DONESE POMENUTU DOKUMENTACIJU  (NE STARIJU OD 30 DANA),  NE MOŽE DA UČESTVUJE NA LICITACIJI.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer