OBAVEŠTENJE O NAREDBI KRIZNOG ŠTABA

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018)

и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени

гласник Републике Србије“, број, 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6,

158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3 и 19/2021-18), Општински штаб за ванредне ситуације

општине Бачка Топола на 9. ванредној седници од 07.04.2021. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I

На основу тренутне епидемиолошке ситуације на подручју општине Бачка Топола,

важеће одлуке о проглашењу ванредне ситуације на подручју општине Бачка Топола као и

важећим уредбама Владе Републике Србије о предузимању мера ради спречавања ширења

заразне болести COVID 19, изазване вирусом SARS-СоV-2 налаже се ЈП „Тржница“ да

откаже одржавање вашара у месецу априлу.

II

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет

презентацији Општине и путем средстава јавног информисања.

Командант Општинског штаба

за ванредне ситуације

Сатмари Адриан

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer