U nedelju 11.10.2020.godine dozvoljen vašar u Bačkoj Topoli

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA BAČKA TOPOLA
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE Broj: 217-35/2020-II-13
Dana: 06.10.2020.god.
Bačka Topola

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjaьu rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glvsnik: Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“: broj Z7/20): Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Topola na 26. vanrednoj sednici od 06.10.2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

Dozvoljava se JP „Tržnica“ održavanje vašara u Bačkoj Topoli u mesecu oktobru.

NA R E D B A

Ukoliko građani imaju potrebu da izađu na vašar potebno je da se strogo pridržavaju propisanih mera zaštite (nošenje maski i rukavica, držanje socijalne distance i druge mere zaštite).

Obavezno je nošenje zaštitnih maski svih posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Svi prodavci su dužni da se pridržavaju i da primenjuju mere zaštite koje su propisane od strane Kriznog štaba.

Rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m2
može biti prisutno jedno lice.

Ulaz na mesto gde se održava vašar predviđen je da bude iz dva pravca i to iz ulice Ištvana Andree i iz pravca od benzinske pumpe NIS-a.

Nadzor nad primenama mera ove naredbe vršiće Opštinska uprava Bačka Topola putem Odeljenja za inspekcijske poslove u saradnji sa nadležnim državnim organima iz svoje nadležnosti.

Ova Naredba stupa na snagu odmah.

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Bačka Topola“, internet prezentaciji Opštine i putem sredstava javnog informisanja.

Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije
Satmari Adrian

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer